Kikutbussen - Shuttle

Kikutbussen - Shuttle

Kikutbussen shuttle kjører følgende dager i vinterferien:

10.30 - 17.00 følgende dager:
21. feb og 23. februar - 4. mars

Kikutshuttelen tar deg til Geilo sentrum!

Hver lørdag og utvalgte feriedager hele vintersesongen igjennom, vil Kikutshuttelen ta deg til Geilo sentrum mellom kl. 10.30 og 17.00.
Hver halve time (10.30, 11.30 osv) ned til Geilojordet fra Kikutkroa
Hver hele time (11.00, 12.00 osv) opp til Kikutkroa fra Geilojordet

Vi håper dere benytter dere av tilbudet til transport mellom Kikut og Geilo.
Stoppesteder vil være:
Solhovda
Geilo Fjellandsby v/ Postkassestativet (OBS: Vi har flyttet stoppet fra Kikutkroa ned til postkassene)
Geilojordet v/ kulvert under rv7. 

Stoppested Geilojordet v/ kulvert under rv7

Stoppested Geilo Fjellandsby v/ Postkassesativet